برنده 1 اسکار | کاندید 1 اسکار
 کاندید کاندید اسکار در سال 2018 در فیلم Marshall
برندهبرنده اسکار در سال 2015 در فیلم Selma
برنده 16 جایزه ، کاندید 26 جایزه
فیلم های این هنرمند :
پرش به :