برنده 2 جایزه ، کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (10)
2013 Richard III: The King in the Car Park Richard III: The King in the Car Park ( فیلم داستانی )
 

2012 True Stories True Stories ( سریال )
 

2010 Cutting Edge Cutting Edge ( سریال )
 

2007 The Beckoning Silence The Beckoning Silence ( فیلم داستانی )
 

2006 Nova Nova ( سریال )
 

2005 Blitz: London Blitz: London's Firestorm ( فیلم داستانی )
 

2005 The Blitz: London The Blitz: London's Longest Night ( فیلم داستانی )
 

2005 The Search for the Northwest Passage The Search for the Northwest Passage ( فیلم داستانی )
 

2003 Looking for Victoria Looking for Victoria ( فیلم داستانی )
 

2001 The Real Hughie Green The Real Hughie Green ( فیلم داستانی )
 

کارگردان (18)
خودش (1)
نویسنده (2)